prawo cywilneUPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/02/rawpixel-351765-unsplash-1280x857.jpg

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest instytucją, która w niejednym gospodarstwie domowym, pozwoli na całkowite oddłużenie się – upragnione życie bez długów, wezwań do zapłaty, korespondencji od komorników sądowych.
Jednak, jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej na nasze stosunki majątkowe małżeńskie?

Zgodnie z art. 124 ust. 1 PrUp, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w przepisach KRO. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.
Zgodnie z art. 124 ust. 3 PrUp, małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu – komisarzowi. Innymi słowy, małżonek upadłego traktowany jest tak, jak każdy inny wierzyciel upadłego i jego roszczenie nie jest w żaden sposób uprzywilejowane.

Co nie wchodzi w skład masy upadłości?

Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby należały do majątku wspólnego. Wyjątkiem są tu przedmioty, które zostały nabyte do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Warto również pamiętać, że po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

A co z umową majątkową małżeńską dotyczącą ustanowienia rozdzielności? Ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przypadku pytań dotyczących upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z naszą adwokat bydgoszcz, który odpowie na Państwa pytania, a także sporządzi wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl