prawo karne„JAZDA NA PODWÓJNYM GAZIE”, A ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/02/yuan-thirdy-580447-unsplash-1280x1920.jpg

Kodeks karny stanowi, że kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

O ile sama sankcja przewidziana w art. 178a § 1 k.k. wydawać może się mało dotkliwa dla sprawcy, to jednak ustawodawca przewidział dalej idące konsekwencje w postaci środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata (max. do lat 15) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości. Tak więc rozpiętość czasowa orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów jest bardzo duża, a dolna granica wysoka. I to właśnie środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów, jest zazwyczaj stawką w całym postępowaniu karnym.

Czy jest jakaś możliwość, aby uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów?

W ostatnich latach można zauważyć nagonkę medialną dot. „pijanych kierowców”, stąd Sądy zazwyczaj dość surowo podchodzą do sprawców tego typu przestępstwa. Jednak do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, dlatego nie można niczego generalizować.

Szansą dla sprawcy tego typu przestępstwa jest wniosek o warunkowe umorzenia postępowania karnego, który jest furtką jeśli chodzi o środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Warunkowe umorzenia postępowania jest najkorzystniejsze, bowiem tylko w tym przypadku Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny na okres krótszy niż 3 lata.
Ponadto tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może w ogóle nie orzekać o zakazie prowadzenia pojazdów, a poprzestać na orzeczeniu świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Art. 66 § 1 k.k. stanowi, że Sąd może umorzyć warunkowo postępowanie karne jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości, skontaktuj się z kancelaria adwokacka bydgoszcz w celu udzielenia pomocy prawnej. Adwokat bydgoszcz w sposób należyty zadba o Twój interes, reprezentując Cię w postępowaniu karnym.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl