CZYM SIĘ ZAJMUJEMYSzeroki zakres pomocy prawnej z różnych dziedzin

CZYM SIĘ ZAJMUJEMYIndywidualne podejście do każdej sprawy

Jak wykonujemy swoją pracę?Wspólnie zdefiniujmyTwój sukces

W prowadzeniu spraw kierujemy się indywidualnym podejściem do Klienta. W swojej pracy stawiamy na sumienność, rzetelność i terminowość. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów, służąc Im pomocą prawną na każdym etapie postępowania.

Przyjmując sprawę, ustalamy z Klientem strategię działania, przedstawiamy możliwości prawne, a także ustalamy wynagrodzenie w zależności od charakteru sprawy.

Stawiamy na proste i jasne zasady działania.

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2017/03/inner_illustration_1.jpg
Dochodzimy odszkodowań i roszczeń o zapłatę.
bronimy w procesach karnych, reprezentujemy oskarżycieli prywatnych i posiłkowych
Nasz adwokat kontroluje bieżące umowy i kontrakty.
Korzystne rozwiązania dla każdego klienta.

Jak wykonujemy swoją pracę?Wspólnie zdefiniujmyTwój sukces

W prowadzeniu spraw kierujemy się indywidualnym podejściem do Klienta. W swojej pracy stawiamy na sumienność, rzetelność i terminowość. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów, służąc Im pomocą prawną na każdym etapie postępowania.

Przyjmując sprawę, ustalamy z Klientem strategię działania, przedstawiamy możliwości prawne, a także ustalamy wynagrodzenie w zależności od charakteru sprawy.

Stawiamy na proste i jasne zasady działania.

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2017/03/inner_illustration_1.jpg
Dochodzimy odszkodowań i roszczeń o zapłatę.
bronimy w procesach karnych, reprezentujemy oskarżycieli prywatnych i posiłkowych
Korzystne rozwiązania dla każdego klienta.
Nasz adwokat kontroluje bieżące umowy i kontrakty.

CO ROBIMYW czym możemy Tobie pomóc?

Prowadząc wiele spraw naszych klientów, wdrażamy najlepsze rozwiązania, które pozwalają oszczędzać czas i przyczyniają się do sukcesów na sali rozpraw.
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_144076359_XS2.png

PRAWO RODZINNEPozwy i wnioski

sprawy dotyczące rozwodu, alimentów, separacji, podziału majątku
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_118957053_XS2.png

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓWUmowy i kontrakty

Kancelaria zajmuje się m.in. przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów.
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_108495944_XS2.png

PRAWO KARNEReprezentacja i pomoc

w postępowaniach w sprawach nieletnich, aresztowaniach
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_189742647_XS2.png

PRAWO CYWILNEPozwy i wnioski

W tym segmencie zajmujemy się m.in sprawami o zapłatę, roszczeniami odszkodowawczymi, ochroną dóbr osobistych.
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_59219650_XS2.png

PRAWO ADMINISTRACYJNEReprezentacja

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi.
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_170110092_XS2.png

PRAWO PRACYUmowy i pozwy

Kontrola zawieranych umów, sprawy o mobbing, obsługa prawna przedsiębiorców
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_176505013_XS-1.jpg

PRAWO SPADKOWEPomoc prawna

dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/service_2.png

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHOdwołania i wnioski

odwołania od decyzji zus, wnioski i przyznanie renty zasiłku chorobowego, reprezentacja przed sądem

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl