prawo cywilneAlimenty w dobie koronawirusa

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2020/04/money-3550285_1920-1-1280x853.jpg

ALIMENTY W DOBIE KORONAWIRUSA

Do naszej Kancelarii Adwokackiej wpływa co raz więcej zapytań dotyczących płacenia alimentów w dobie koronawirusa. Wielu z Was pyta, czy muszą płacić alimenty w pełnej wysokości albo co zrobić jeśli ich dochód, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju obniżył się?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

I tak osoba obowiązana do płacenia alimentów może żądać: obniżenia, zawieszenia lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego, pod warunkiem, że są ku temu przesłanki. Nie zapominajmy, że każdorazowo zakres świadczenia zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (najczęściej dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli sytuacja majątkowa po stronie zobowiązanego znacząco się pogorszy i nie będzie on w stanie partycypować w kosztach utrzymania dziecka na dotychczasowym poziomie, może wnieść do Sądu pozew o obniżenie alimentów.

Zmiana stosunków o której mówi kodeks rodzinny i opiekuńczy, w kontekście obniżenia alimentów, może dotyczyć zmniejszenia się możliwości finansowych osoby obowiązanej do świadczeń alimentacyjnych ale też ograniczenia potrzeb uprawnionego. Pamiętajmy jednak, że ta zmiana stosunków musi być istotna.

Nie może jednak zejść z pola uwagi okoliczność, że obecnie wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jest tymczasowy, przejściowy, a upływ czasu od momentu złożenia pozwu do wyrokowania to kwestia co najmniej kilkunastu miesięcy….. Dlatego fakt, że na okres 3-4 miesięcy nasze dochody zmaleją może być dla niektórych Sądów niewystarczającą przesłanką do obniżenia alimentów.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące alimentów skontaktuj się z adwokat bydgoszcz, chętnie pomogę.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl