prawo karneINSTYTUCJA ZATARCIA SKAZANIA, CZYLI CZYSTA KARTA KARNA?

3 października, 2019by adwokat Sylwia Kuligowska
https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/10/justice-2060093_1280-1280x853.jpg

Instytucja zatarcia skazania jest pewną fikcją prawną, ponieważ po spełnieniu pewnych warunków, osoba pomimo wcześniejszego skazania uznawana jest za osobę niekaraną.

Art. 106 kk stanowi, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Innymi słowy, zatarcie skazania powoduje, że osoba odzyskuje status osoby niekaranej w pełnym tego słowa znaczeniu.

Kiedy zatem można starać się o zatarcie skazania?

Zasadą jest, że zatarcie skazania dokonuje się z mocy prawa, a jedyną konieczną przesłanką jest upływ określonego czasu.

Art. 107 kk szczegółowo określa przesłanki zatarcia skazania dla poszczególnych przestępstw:

  1. kara pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności – 10 lat od jej wykonania lub darowania albo od przedawnienia jej wykonania
  2. kara dożywotniego pozbawienia wolności – 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania
  3. kara ograniczenia wolności – 3 lata od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania
  4. kara grzywny – rok od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania
  5. odstąpienie od wymierzenia kary – zatarcie skazania następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia
  6. przy wymierzeniu kary w zawieszeniu – skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby

Trzeba pamiętać, że skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 nigdy nie ulega zatarciu.

W przypadku skazania za kilka przestępstw, musimy pamiętać, że jeśli sprawę skazano za dwa lub więcej przestępstw nie pozostających w zbiegu, jak również jeśli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

A jak wygląda zatarcie skazania w przypadku warunkowego zwolnienia?

Zgodnie z art. 82 kk jeśli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia. W takim przypadku jeśli orzeczono karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od jej wykonania lub darowania albo przedawnienia jej wykonania.

Innymi słowy jeśli warunkowe zwolnienie nastąpiło np. w marcu 2009 roku (przy skazaniu np. na karę 7 lat pozbawienia wolności), to zatarcie skazania nastąpi w marcu 2019 roku – po upływie 10 lat od warunkowego zwolnienia, czyli od momentu, w którym uważa się karę za odbytą.

W podanym przykładzie skazany nie może skorzystać z dobrodziejstwa wcześniejszego zatarcia skazania, o jakim mowa w art. 107 par 2 kk, ponieważ dotyczy ono kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 3 lat.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy Twoja kartoteka będzie czysta, zapytaj o poradę adwokat bydgoszcz. Nasza Kancelaria, o ile to możliwe w Twojej sytuacji, przygotuje również wniosek do sądu o wcześniejsze zatarcie skazania.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl