prawo cywilneCO ZROBIĆ, BY NIE ODZIEDZICZYĆ DŁUGÓW?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/10/together-we-are-strong-4029306_1280-1280x519.jpg

Wielu z nas marzy o spadku po bogatych krewnych, ale w rzeczywistości okazuje się, że spadek po bliskim krewnym to nie góra złota, a raczej długi i niepewność co do wartości majątku zmarłego. Co zrobić, gdy nie wiemy, co wchodzi w skład spadku po zmarłym?

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Wydaje się, że nie ma problemu w sytuacji, gdy chodzi o dziedziczenie po osobie bliskiej, z którą utrzymywaliśmy kontakt, mieliśmy wiedzę o jej sytuacji majątkowej. Niepewność pojawia się przeważnie w przypadku dziedziczenia po dalekim krewnym, z którym nie utrzymywaliśmy żadnych relacji.

Jako spadkobiercy mamy różne możliwości postępowania: przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia owego oświadczenia spadkobiercy w określonym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że zgadzamy się przyjąć pełną odpowiedzialność za ewentualne długi zmarłego. Ten wariant jest bezpieczny, gdy posiadamy pełną wiedzę o masie spadkowej.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza, że spadkobierca zgadza się spłacać ewentualne długi zmarłego, ale tylko do wartości majątku, jaki po nim odziedziczył.

Długi jakie możemy odziedziczyć po zmarłym, to m.in.: zobowiązania kredytowe, pożyczki, chwilówki, nieopłacone rachunki za media i mieszkanie, koszty związane z jego pogrzebem, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zapłaty zachowku.

Podejmując decyzję, czy przyjąć spadek i w jakiej formie (zwłaszcza, jeśli nie utrzymywaliśmy kontaktu ze spadkobiercą) warto wcześniej ustalić co może wchodzić w skład masy spadkowej. Dobrze jest w tym celu wykonać spis inwentarza albo po prostu popytać sąsiadów zmarłego, czy wiedzą coś na temat jego sytuacji majątkowej, spróbować ustalić w spółdzielni mieszkaniowej, czy spadkodawca miał zadłużenie, czy przychodzi jakaś korespondencja na adres zmarłego.

Jeśli nie wiesz, jak uporać się ze sprawy spadkowe bydgoszcz i którą drogę postępowania wybrać dla siebie, skorzystaj z pomocy adwokat bydgoszcz, by uniknąć odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl