prawo rodzinneJak i kiedy można uzyskać zaległe alimenty?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_144076359_XS2.png

Jako rodzice mamy obowiązek troszczyć się i opiekować naszymi dziećmi, dbać o ich wykształcenie i rozwój. Wszystko wydaje się być łatwe, gdy jesteśmy we dwójkę, sprawy komplikują się zazwyczaj w przypadku rozstania. Wtedy często „otwarty portfel” uszczupla się i chęć wydatkowania pieniędzy maleje.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wględem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przy czym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

I choć o uzyskiwaniu alimentów na dzieci powstało już mnóstwo artykułów, chciałabym napisać kilka słów o tym, czy można uzyskać alimenty wstecz?

Poza żądaniem zasądzenia bieżących alimentów, uprawniony może zgłosić żądanie zasądzenia alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa, jeśli w tym okresie obowiązek alimentacyjny nie był wykonywany. Wówczas niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną (art. 137§2 k.r.o.). Świadczenie to ma charakter jednorazowy. Ustawodawca w uzasadnionych wypadkach zezwala na rozłożenia świadczenia na raty.

Co ważne, wytaczając powództwo o zaległe alimenty, musimy pamiętać, aby wykazać przed sądem, że w dacie wstecz potrzeby dziecka pozostały niezaspokojone lub że na ich pokrycie zostały zostały zaciągnięte zobowiązania względem osoby trzeciej (np.: zaległy czynsz, pożyczka).

Co to są te niezaspokojone potrzeby? Przez niezaspokojone potrzeby uprawnionego należy rozumieć potrzeby, które nie zostały zaspokojone przez zobowiązanego, ale zostały zaspokojone przez inną osobę oraz takie potrzeby, które nie zostały przez nikogo zaspokojone (np. w celu rehabilitacji dziecka matka zaciągnęła pożyczkę)

Ile lat wstecz można żądać alimentów? Zgodnie z treścią art. 137§1 k.ro. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Oznacza to, że co prawda uprawniony może dochodzić alimentów po wielu latach, jednak jego żądanie może być skuteczne jedynie w odniesieniu do świadczeń alimentacyjnch za trzy lata wstecz, licząc od daty wniesienia powództwa.

Czy pozwany może się bronić przed zaległymi alimentami? Jednym ze sposób obrony jest zgłoszenie zarzutu przedawnienia (o ile uzasadnia to sytuacja procesowa). Zarzut przedawnienia należy do zarzutów niweczących, które prowadzą do oddalenia powództwa. Pozwany musi jednak pamiętać, że sąd uwzględnia zarzut przedawnienia jedynie na wniosek strony, nie z urzędu.

Choć alimenty ze swej natury przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb bieżących, dochodzenie ich za okres miniony nie jest wykluczone. W celu uzyskania porady prawnej i poprowadzenia Twojej sprawy – alimenty Bydgoszcz – skontaktuj się z naszą Kancelarią.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl