prawo rodzinneCo z władzą rodzicielską, gdy rodzice się rozwodzą?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fotolia_118957053_XS2.png

Polskie prawo stanowi, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. A, czy coś się zmienia, w sytuacji, gdy rodzice dziecka się rozwodzą?

Treść art. 58§1 k.r.o. stanowi, że w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga obligatoryjnie m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na dwie możliwości uregulowania władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka bądź pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem (tzw. plan rodzicielski).

Oczywiście wskazane wyżej rozwiązania, nie są jedynymi, które dopuszczalne są w procesie rozwodowym. O wszystkim bowiem decydują okoliczności konkretnej sprawy, a jedyną i dominującą regułą w kwestiach władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka.

Jeśli chodzi o inne sposoby uregulowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, możemy mówić również o: przywróceniu, pozbawieniu, zawieszeniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom uzależnione jest od przeświadczenia sądu, że rodzice – pomimo rozwodu – są w stanie współpracować ze sobą w sprawach dziecka dla jego dobra. Dodatkowo rodzice (rozwodzący się małżonkowie) mają obowiązek przedłożenia w sądzie tzw. planu rodzicielskiego (planu wychowawczego). Co do formy tego planu, należy stwierdzić, że jest ona dowolna, chociaż w praktyce sprowadza się najczęściej do wypełnienia specjalnego kwstionariusza, który uzyskamy w sądzie. W żadnym jednak wypadku plan wychowawczy nie jest częścią integralną wyroku.

Jakie zatem rozwiązanie w kwestii władzy rodzicielskiej jest najlepszym? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami, pamiętając, by kierować się dobrem dziecka, a nie emocjami wobec małżonka z którym się rozwodzimy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że decyzja w przedmiocie władzy rodzicielskiej orzeczona w wyroku rozwodowym nie jest decyzją stałą i w zależności od zmiany stosunków, można wystąpić później do sądu rodzinnego z wnioskiem o uregulowanie w sposób odmienny kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Decydując się zatem na rozwód bydgoszcz, warto zastanowiać się nie tylko nad kwestią z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego stron, ale przede wszystkim – w sytuacji gdy mamy małoletnie dziecko – zastanowić się nad kwestiami związanymi z dzieckiem, tj. władzą rodzicielską, alimentami i kontaktami rodzica z dzieckiem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką bydgoszcz.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl