prawo cywilneKOMU OPŁACA SIĘ NAJEM OKAZJONALNY?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/07/pexels-photo-273683.jpeg

Najem okazjonalny to rodzaj umowy najmu lokalu mieszkalnego, który praktycznie daje więcej przywilejów wynajmującemu niż najemcy.

Instytucję najmu okazjonalnego lokalu reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Z pewnością to dla właścicieli lokali bezpieczniejsze są umowy najmu okazjonalnego, natomiast dla najemców umowy „zwykłe”, w których korzystają oni ze wszystkich zabezpieczeń jakie daje im kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów.

Przy najmie okazjonalnym zdecydowanie łatwiej rozstać się z lokatorem. Jednak nie każda umowa może być zakwalifiowana jako najem okazjonalny. Przedmiotem takiej umowy może być jedynie lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy najmem okazjonalnym, a „zwykłym”?

Przede wszystkim umowę najmu okazjonalnego można zawrzeć tylko z właścicielem lokalu, który w dodatku w tym zakresie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kolejne ograniczenie to okres, na jaki zawieramy umowę. Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłuższy niż dziesięć lat. Nie oznacza to jednak, że po zakończeniu dotychczasowej umowy najmu okazjonalnego, nie możemy podpisać kolejnej umowy.

W jakiej formie sporządzić umowę? Umowa najmu okazjonalnego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (podobnie jak wszelkie zmiany umowy, które również wymagają zachowania formy pisemnej).

Umowa najmu okazjonalnego wymaga także kilku dodatkowych załączników – dokumentów, które powinniśmy do niej dołączyć. Najważniejsze jest oświadczenie najemcy (i to w formie aktu notarialnego!), w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Jest to przywilej dla wynajmującego, gdyż właściciel lokalu, w przypadku braku dobrowolnego opróżnienia i opuszczenia lokalu przez najemcę, po wcześniejszym doręczeniu najemcy pisemnego wezwania do opróżnienia lokalu, będzie mógł złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji. Eksmisja jest w tym przypadku prostsza, bowiem nie trzeba zakładać sprawy sądowej o eksmisję lokatora. Co ważne, byłemu najemcy nie trzeba zapewniać lokum zastępczego, pomieszczenia tymczasowego.

Kolejnym dokumentem, który musimy załączyć do przedmiotowej umowy najmu okazjonanego jest oświadczenie najemcy, w którym wskaże inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (tutaj wystarczy zwykła forma pisemna).

Ponadto właściciel lokalu musi załączyć oświadczenie, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób zamieszujących razem z nim w lokalu będącym przedmiotem umowy.

Następną różnicą pomiędzy zwykłym najmem, a najmem okazjonalnym jest wysokość kaucji. Przy najmie okazjonalnym kaucja nie może być wyższa niż 6-krotność miesięcznego czynszu za lokal. Jest to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie dla najemcy, gdyż przy najmie zwykłym, wynajmujący może żądać aż 12-krotności miesięcznego czynszu.

Wynajmujący lokal ma również obowiązek w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu (a nie od daty podpisania umowy) zgłosić zawarcie umowy do urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że sam tytuł umowy „najem okazjonalny”, nie oznacza, że do zawarcia takiej umowy doszło. Istotne jest spełnienie zastrzeżonych dla tej umowy szeregu dodatkowych warunków. Sama nazwa umowy, niczego jeszcze nie przesądza.

W niniejszym artykule poruszono tylko niektóre kwestie związane z umową najmu okazjonalnego. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu z kancelaria adwokacka bydgoszcz. Ponadto, adwokat bydgoszcz służy pomocą w sporządzeniu przedmiotowej umowy.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl