prawo rodzinneJAK UZYSKAĆ ALIMENTY NA DZIECI?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2018/09/blur-child-classroom-256468-1280x853.jpg

Sprawy dotyczące uzyskania alimentów to sprawy, które najczęściej pojawiają się na wokandach sądów rodzinnych.

I choć wydawać się może, że należą one do spraw raczej prostych, wielu z nas ma kłopot jak należycie przygotować się do „walki” o uzyskanie alimentów na dziecko.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Od czego zacząć ubiegając się o alimenty? Przede wszystkim należy złożyć do sądu rodzinnego pozew o alimenty, w którym oprócz spełnienia wymogów formalnych (m.in. oznaczenia stron procesu, ich adresów itp.), należy wskazać kwotę alimentów, o jaką chcemy się ubiegać. Kwota żądnych alimentów musi być należycie uzasadniona, a miesięczne wydatki na dziecko udokumentowane (najlepiej fakturami lub paragonami).

Wielu rodziców ma problem w określeniu miesięcznej kwoty, którą wydatkują na dziecko, a dokładnie z tym, co na tą kwotę może się składać. Na koszty utrzymania i wychowania dziecka składają się m.in.: wyżywienie, koszty mieszkania (w tym mediów), dojazdy do szkoły/przedszkola, zajęcia dodatkowe, środki higieny, odzież, obuwie, rozrywka (kino, teatr itp.), lekarstwa, pomoce naukowe. Jednym słowem wszystko, z czego na co dzień dziecko korzysta i co jest mu potrzebne.

Oprócz wykazania potrzeb dziecka i ich wysokości, powinniśmy wykazać także możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów. Przydatna będzie tutaj wszelka dokumentacja (oczywiście o ile jesteśmy w jej posiadaniu) w tym m.in. zeznania podatkowe, zaświadczenia o zarobkach, wyciągi z rachunków bankowych.

Chociaż postępowanie dowodowe w sprawach alimentacyjnych opiera się w głównej mierze na dowodach z dokumentów, to ważnym dowodem są także zeznania świadków, w tym na okoliczności związane z usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego oraz zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego.

Czy kwota alimentów jest kwotą daną raz na zawsze? Nie. Kwota zasądzonych alimentów nie jest kwotą „na stałe”. Wysokość alimentów może ulec zmianie, w zależności od potrzeb uprawnionego, a także możliwości finansowych zobowiązanego. Wiadomym jest, że koszty utrzymania dziecka „rosną z wiekiem”. Poza tym, nie można wykluczyć sytuacji losowych, które generować będa wyższe koszty utrzymania. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy małoletniego powinien wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów. Również rodzic zobowiązany do łożenia na utrzymanie dziecka, w przypadku zmiany swojej sytuacji finansowej, czy życiowej może złożyć do sądu pozew o obniżenie alimentów.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawach alimenty bydgoszcz, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Jeśli chcesz wystąpić z powództwem o alimenty, albo właśnie otrzymałeś z sądu odpisu pozwu o alimenty, adwokat bydgoszcz będzie reprezentował Cię w sądzie i zadba o Twoje interesy.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl