prawo rodzinneZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA – GDZIE JEST GRANICA ZWYKŁEGO ZARZĄDU?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/02/dariusz-sankowski-46479-unsplash-1280x960.jpg

Zarząd majątkiem dziecka należy do atrybutów władzy rodzicielskiej, poza tym może go sprawować opiekun albo kurator.
Dla określenia zakresu zarządu majątkiem dziecka istotne jest określenie, jakie czynności do tego zarządu należą. Chodzi tu o wszystkie czynności prawne, procesowe i faktyczne dotyczące majątku dziecka.

Art. 101 par 1 kro stawia wymaganie, aby rodzice sprawujący zarząd majątkiem dziecka działali z należytą starannością. Konsekwencją niedochowania należytej staranności i wyrządzenia szkody w majątku dziecka może być odpowiedzialność odszkodowawcza rodziców wobec samego dziecka.

Co do sposobu sprawowania zarządu majątkiem dziecka, z pomocą przychodzi nam dyrektywa zawarta w art. 103 kro, która stanowi, że czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na jego utrzymanie i wychowanie oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim (tzw. solidarność rodzinna), nadwyżka zaś na uzasadnione potrzeby rodziny.

Zarząd majątkiem dziecka nie podlega nadzorowi sądu opiekuńczego w takim zakresie, jak ma to miejsce przy zarządzie majątkiem przez opiekuna. Jednak najdalej idąca kontrola sądu opiekuńczego dotyczy czynności zarządu przekraczających jego zwykły zakres. Jak jednak określić granicę zwykłego zarządu?
Nie ma nigdzie konkretnego katalogu czynności, które przekraczałyby zwykły zarząd majątkiem dziecka. Z pomocą może przyjść nam jednak doktryna i dawne kodyfikacje. I tak do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka można zaliczyć m.in.: zbywanie i obciążenie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, czynienie darowizn, rozporządzanie spółdzielczym prawem do lokalu, odrzucenie spadku, zawieranie umów najmu lub dzierżawy, jeżeli stosunek umowny ma trwać po dojściu dziecka do pełnoletności.

Jeśli zastanawiasz się, czy dana czynność, którą zamierzasz podjąć, jest czynnością zwykłego zarządu, bądź czynnością przekraczającą taki zarząd, skorzystaj z porady adwokat bydgoszcz. Prawo rodzinne to jedna z dziedzin w której specjalizuje się nasza kancelaria adwokacka bydgoszcz.

Warto pamiętać, że ocena charakteru określonej czynności nie jest abstrakcyjna, ale jest ona uzależniona nie tylko od istoty danej czynności, lecz także od całokształtu okoliczności konkretnego przypadku. Dlatego nie działaj na własną rękę, tylko skorzystaj z naszej pomocy.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl