prawo rodzinneWYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ PRZEZ RODZICÓW ŻYJĄCYCH W ROZŁĄCZENIU

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/07/fathers-day-822550_1280.jpg

Współcześnie nikogo już nie dziwi, kiedy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu lub tzw. patchworkowe rodziny. O ile problemu z władzą rodzicielską nie ma w typowych sytuacjach, gdy małżonkowie żyją razem i tworzą zgodną, szczęśliwą rodzinę, o tyle inaczej wygląda sytuacja odnośnie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu.

Zgodnie z art. 107 kro jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.

Innymi słowy, jeśli drugi z rodziców utrudnia współdziałanie w istotnych sprawach dziecka, zaniedbuje dziecko i nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd może wówczas powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Sąd może pozostawić władzę rodzicielską także obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, i zasadne jest oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Art. 107 par. 2 kro wskazuje na dwie możliwości uregulowania władzy rodzicielskiej. Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków lub pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom jeżeli przedstawili „plan wychowawczy”.

Nie są to jednak, jakby mogło się wydawać jedyne rozwiązania. Jeśli chodzi o inne sposoby określenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to w zależności od okoliczności faktycznych, sąd może również pozbawić/ograniczyć/zawiesić władzę rodzicielską.

Nie można jednak generalizować, ponieważ o wszystkim decydują okoliczności konkretnej sprawy i to jedynie one wyznaczają pierwszeństwo dla danego rozwiązania w omawianym zakresie.

Jeśli masz problem związany z władza rodzicielska bydgoszcz i nie potrafisz porozumieć się z drugiem rodzicem, nasza kancelaria adwokacka bydgoszcz przedstawi Ci możliwe rozwiązania i pomoże w podjęciu właściwej dla Ciebie decyzji.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl