prawo rodzinneCZY BABCIA MA PRAWO WIDYWAĆ SIĘ Z WNUCZKIEM?

https://adwokatkuligowska.pl/wp-content/uploads/2019/08/old-age-360714_1280-1280x874.jpg

Władza rodzicielska jako ogół praw i obowiązków względem dziecka, nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak tego wymaga dobro i interes dziecka.

Czy więc skłócona synowa może zabronić teściowej odwiedzin wnuka? Oczywiście, że nie! Kodeks rodzinny i opiekuńczy rozciąga prawo do kontaktów z dzieckiem także na inne osoby bliskie dziecku, do których z mocy ustawy zaliczono rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej (powinowaci w linii prostej oznaczają m.in.: ojczyma, macochę, męża babci, żonę dziadka itp.), a także ze względu na pewne okoliczności faktyczne – także inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem.

Często zdarzają się sytuację, kiedy konflikt pomiędzy małżonkami wpływa na relację dziecka z dziadkami. Uczucia które wówczas towarzyszą rodzicom małoletniego, często odbijają się na dziecku. Taki rodzic zabrania zazwyczaj kontaktu dziecka z rodziną drugiego małżonka.

Na szczęście prawo ma rozwiązanie na tego typu sytuację, a adwokat bydgoszcz będzie reprezentować Cię w sądzie w postępowaniu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem/wnukiem.

Podkreślenia wymaga to, że rodzice dziecka mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te wynikają często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale służy jego dobru (SN z 14.6.1988, III CZP 42/88).

Jeśli jeśli w sytuacji, kiedy zostałeś pozbawiony kontaktu z wnukiem, zgłoś się do kancelaria adwokacka bydgoszcz by złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Adwokat bydgoszcz wypracuje przed Sądem możliwie najlepsze rozwiązanie, by widywać się z dzieckiem nie tylko od święta.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii w sprawach kontakty z dzieckiem bydgoszcz.

adwokat Sylwia Kuligowska

jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, starając się przedstawić Klientowi wszystkie możliwe rozwiązania i pomóc w wyborze najlepszego, zapewniając przy tym poufność i dyskrecję.

adwokat
Sylwia Kuligowska

Wojska Polskiego 8/27, Bydgoszcz
+ 48 605 053 655
sylwia@adwokatkuligowska.pl